Nieuwsoverzicht

AANKONDIGING GRIEPVACCINATIE

Binnenkort krijgt u thuis, als u in aanmerking komt, de uitnodiging voor de griepprik.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De uitnodiging meenemen als u voor de prik komt !

Datum Tijd Locatie
Maandag 21 oktober 13.00 – 16.00 uur Praktijk
Dinsdag 22 oktober 15.00 – 18.00 uur Praktijk

U krijgt de griepprik in de bovenarm. Wilt u daar met uw kleding rekening mee houden.

Wilt u bij verhindering of indien u geen griepprik wenst contact met de praktijk opnemen.

Privacywet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Voor ons privacyregelement, klik op onderstaande link:

Privacyregelement