Nieuwsoverzicht

INFORMATIE IVM CORANAVIRUS

Hebt u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op  www.thuisarts.nl of op de website van RIVM; u kunt ook bellen met het landelijke publieknummer 0800-1351

We verzoeken u niet naar de praktijk te komen zonder van tevoren telefonisch contact met ons te nemen.

Heeft u koorts of luchtwegklachten, kom dan niet naar de praktijk. U moet denken aan besmetting met het Coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft.

In dat geval komt u NIET naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op.

Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen of besmette objecten (denk bijvoorbeeld aan de deurklink).

U wordt met klem geadviseerd de algemene adviezen van de overheid / RIVM, ter bescherming van u zelf en de anderen, te volgen.

Meer informatie vindt u op thuisarts.nl en op de site van RIVM. U kunt ook de ontwikkelingen volgen via de media

Voorlopig geen nieuwe inschrijvingen in de praktijk

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

INFO CORONAVIRUS (English)

If you have no complaints and would like more information about the coronavirus, check out www.thuisarts.nl or the RIVM website; you can also call the national public number 0800-1351

We request that you do not come to the practice without contacting us by telephone in advance.

If you have a fever or respiratory complaints, do not come to the practice. You should think of infection with the Coronavirus if you have a fever above 38 degrees and respiratory complaints.

In that case do NOT come to the office, but contact us by phone.

The coronavirus is only transmitted from person to person, especially through coughing, but also through the hands or infected objects (like a door handle, for example).

You are strongly advised to follow the general advice of the government / RIVM, to protect yourself and others.

More information can be found on; Thuisarts.nl and on the site of RIVM.

You can also follow the developments via the media

No new registrations for the time being.

Privacywet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Voor ons privacyregelement, klik op onderstaande link:

Privacyregelement